Facebook

Sesja absolutoryjna

Podczas sesji, która odbyła się 25 czerwca br. wójt Jan Koprowski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 r. Wójt przedstawił Raport o stanie Gminy Brzuze w 2018 roku oraz odbyła się debata, która poprzedziła głosowanie radnych w sprawie udzielenia wotum zaufania. Po przedstawieniu przez przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Budzińskiego pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium radni jednogłośnie potwierdzili prawidłową realizację budżetu gminy.
Wójt podziękował wszystkim radnym za pozytywną ocenę pracy i udzielone wotum zaufania. Docenił inicjatywy i działania radnych, sołtysów i rad sołeckich – jako przedstawicieli Mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, dzięki którym mógł realizować zaplanowane zadania społeczno-gospodarcze.
W trakcie sesji wójt Jan Koprowski pogratulował przewodniczącemu rady gminy Krzysztofowi Budzińskiemu uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych. 28 maja br. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miała miejsce obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Budzińskiego pt. Jan Rudowski (1891-1945). Działacz społeczno-gospodarczy i polityczny.

image
Start > Strona główna > Sesja absolutoryjna
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości