Facebook

Raport o stanie Gminy Brzuze za 2018 rok – debata

Informujemy, że na najbliższej Sesji Rady Gminy Brzuze, która odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godz. 10:00, Wójt Gminy Brzuze, zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawi Raport o stanie Gminy Brzuze za 2018 rok. Raport obejmujący podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim będzie przedmiotem debaty, podczas której głos mogą zabrać radni oraz mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć przewodniczącemu rady gminy pisemne zgłoszenie z podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia. O kolejności zabrania głosu decyduje data wpływu wniosku do przewodniczącego rady gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszeń należy dokonać najpóźniej do 24 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Brzuze (pokój nr 2).

- Raport o stanie Gminy Brzuze za 2018 rok
- karta zgłoszenia

Start > Strona główna > Raport o stanie Gminy Brzuze za 2018 rok – debata
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości