Facebook

Stowarzyszenie Dobrzyniacy wyróżnione za działalność

Stowarzyszenie Dobrzyniacy z Brzuzego otrzymało wyróżnienie w kategorii edukacja ekologiczna w pierwszej edycji konkursu pn. EKO-ORŁY. Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z okazji 25-lecia działalności Funduszu. Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów  zaangażowanych w działalność ekologiczną, popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Finał konkursu i ogłoszenie laureatów miało miejsce w piątek 21 września w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.
Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia Dobrzyniacy jest ochrona przyrody i krajobrazu. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez autorskie projekty, w tym działalność wydawniczą. Wydane dotychczas publikacje zwróciły uwagę na unikalny krajobraz regionu, jego przekształcenia i potrzebę ochrony.  Czytelnikom zostały też przekazane podstawowe informacje z tego zakresu, możliwe do wykorzystania przy poznawaniu i użytkowaniu krajobrazu. Treść książek wzbudziła zainteresowanie krajobrazem ziemi dobrzyńskiej i jego przekształceniami, co przełożyło się na zapotrzebowanie na dalsze projekty, m.in. dotyczące ochrony pszczół, oznaczania miejsc przyjaznych pszczołom, utworzenia pracowni edukacji ekologicznej  wiele innych przedsięwzięć mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej.
W 2018 r. stowarzyszenie realizuje kilka kolejnych projektów, na które uzyskało dofinansowanie m.in. z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i firmy Cedrob.

image
Start > Strona główna > Stowarzyszenie Dobrzyniacy wyróżnione za działalność
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości