Facebook

EKOpiec – uzupełniający nabór wniosków

Wójt Gminy Brzuze informuje, że mogą jeszcze zostać zrealizowane 3 wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Brzuze w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.
Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku, który można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Brzuze pok. nr 1 lub z naszej strony (pobierz wniosek), w terminie do 14 września 2018 r. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Brzuze, pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.
Łączna kwota dofinansowania do 1 źródła ciepła wynosi 4.000 zł (w tym 2000 zł dotacja z WFOŚiGW w Toruniu oraz 2000 zł dotacja z budżetu Gminy Brzuze). Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących teren gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalił limit dofinansowania dla gminy Brzuze na 10 źródeł ciepła.

Start > Strona główna > EKOpiec – uzupełniający nabór wniosków
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości