Facebook

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem ma swój sztandar

Jubileusz 65-lecia OSP Dobre połączony z nadaniem jednostce sztandaru miał miejsce 25 sierpnia 2018 r. Strażackie święto otworzył przemarsz pocztów sztandarowych z Giżynka, Gulbin, Okonina, Ostrowitego, Trąbina i Żałego oraz zaproszonych gości spod remizy na plac celebry. Następnie ksiądz proboszcz Andrzej Bytner odprawił polową mszę świętą, podczas której poświęcił nowy sztandar. Uroczystej oprawy mszy oraz obchodom nadał udział orkiestry dętej z Rypina. Oficjalnego przekazania sztandaru dla jednostki, na ręce prezesa Stanisława Orzechowskiego, dokonał Zbigniew Sosnowski - wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu. Obchody jubileuszu zaszczycili również swoją obecnością: st. bryg. Grzegorz Łydkowski – komendant powiatowy PSP w Rypinie, Jan Pankowski – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Rypinie oraz Paweł Zgórzyński – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Ta szczególna w życiu społeczności strażackiej uroczystość odbyła się dzięki pracy i zaangażowaniu członków OSP Dobre oraz Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. W jego prace szczególnie aktywnie włączyli się: prezes OSP Dobre – Stanisław Orzechowski z żoną Zenobią, Tomasz Maklakiewicz – wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzuze wraz z żoną Marylą – przewodniczącą KGW Dobre, Jan Głowiński – sołtys wsi, Krzysztof Budziński – przewodniczący Rady Gminy Brzuze i Elżbieta Bułkowska. Pomocy organizacyjnej udzielił wójt Jan Koprowski wraz z pracownikami urzędu gminy oraz Ryszard Kaźmierkiewicz - prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Brzuze.
Podczas sobotnich uroczystości wręczone zostały strażackie wyróżnienia.
Srebrne medale otrzymali:
Krzysztof Rynecki i Tomasz Maklakiewicz
Brązowymi medalami odznaczeni zostali:
Krzysztof Puciński, Jan Bzinkowski i Mariusz Orzechowski
Odznaką Wzorowego Strażaka uhonorowani zostali:
Mariusz Wykner, Robert Orzechowski, Piotr Bułkowski, Andrzej Głowiński i Mariusz Borysiak
Za wysługę lat odznaczeni zostali:
Jan Głowiński, Wiesław Wilczyński, Krzysztof Rynecki, Jan Bzinkowski, Krzysztof Puciński, Mariusz Orzechowski, Stanisław Orzechowski, Robert Orzechowski, Andrzej Głowiński, Mariusz Wykner, Mariusz Borysiak i Piotr Bułkowski.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie w rozwój jednostki w Dobrem prezes skierował do najstarszych druhów: Jerzego Dębskiego, Józefa Pobudkiewicza, Józefa Bzinkowskiego, Jana Pucińskiego i Włodzimierza Ryneckiego.
Prezes Stanisław Orzechowski podziękował, w imieniu strażaków za współpracę także wójtowi Janowi Koprowskiemu oraz przekazał pamiątkową statuetkę.
Podniosła atmosfera, jaka towarzyszyła tego dnia strażakom i zaproszonym gościom udzieliła się również zgromadzonym mieszkańcom. W trakcie uroczystego przekazywania sztandaru asyście honorowej przez prezesa Stanisława Orzechowskiego, na twarzach wszystkich uczestników widać było ogromne wzruszenie. Strażacy dumnie zaprezentowali go przed kolegami, pocztami z innych jednostek oraz gośćmi. Od tej pory również sztandar będzie reprezentować swoją jednostkę w trakcie uroczystości parafialnych, gminnych i ponadgminnych.
Gratulując jubileuszu, wójt Jan Koprowski oraz przewodniczący rady Krzysztof Budziński podziękowali strażakom za pomoc niesioną mieszkańcom gminy i ich wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz życzyli powodzenia w podejmowanych inicjatywach. Na pamiątkę tego wyjątkowego święta w Dobrem, strażacy otrzymali obraz św. Floriana.
Uroczystość prowadzili strażak ochotnik Krzysztof Czarnecki i mł. asp. Jarosław Bieżuński z PSP w Rypinie.

image
Start > Strona główna > Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem ma swój sztandar
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości