Facebook

Absolutorium dla wójta

Rada Gminy Brzuze pozytywnie oceniła pracę wójta gminy w 2017 roku. Podczas XLV sesji, która odbyła się 28 czerwca 2018 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy Janowi Koprowskiemu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Podjęcie uchwały poprzedziło sprawozdanie wójta z realizacji budżetu w 2017 r. oraz przedstawienie przez przewodniczącego rady Krzysztofa Budzińskiego pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Wójt Gminy Brzuze podziękował  wszystkim Radnym za pozytywną ocenę swojej pracy i podkreślił, iż jest ona m.in. wynikiem odpowiedzialnego planowania i zgodnej współpracy z radą gminy.  Docenił inicjatywy Radnych, Sołtysów i Rad Sołeckich – jako przedstawicieli Mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu gminy i jednostek podległych, dzięki którym mógł realizować zaplanowane przez radnych zadania inwestycyjne.

image
Start > Strona główna > Absolutorium dla wójta
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości