Facebook

XI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się podsumowanie XI Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Głównym celem organizowanych konkursów jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz ekologicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zachęcenie uczestników do samodzielnego pogłębiania wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i świecie przyrody. W trakcie przygotowań, uczestnicy poznali walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe gminy Brzuze, ziemi dobrzyńskiej oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Dla Gminy Brzuze kluczowymi działaniami jest propagowanie postaw i zachowań proekologicznych, wykształcających w dzieciach i młodzieży poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze w przyszłości.
W najmłodszej kategorii - plastycznej,  wyróżniono prace Wiktorii Wielgus z Ostrowitego, Leny Włodarczyk z Ostrowitego oraz Julii Romanowskiej z Ugoszcza.
W grupie dzieci klas 1-3 najwyższą ilość punktów otrzymała Julia Uganowska (SP Ugoszcz), następnie Lena Rochnowska (SP Ugoszcz) i Roksana Malanowska (SP Ostrowite).
Wśród uczniów z grupy 4-6 najlepszą wiedzą wykazała się Szymon Wiśniewski, a kolejne miejsca zajęły Maja Rygielska i Marta Kalinowska - wszyscy z SP Ugoszcz.
W najstarszej kategorii, klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjum, wygrała Natalia Poniatowska, drugi był Mateusz Dunajski - uczniowie Gimnazjum Ostrowite a trzeci Bartosz Rochnowski (SP Ugoszcz).
Uczennica Natalia Poniatowska – uczennica ostatniej klasy ostrowickiego gimnazjum została ponadto wyróżniona przez firmę Deinet z Rypina za najwyższą ilość zdobytych punktów w teście przyrodniczym oraz aktywny udział w organizowanych w naszej gminie konkursach i projektach.
Łącznie do konkursu, którego organizatorem był wójt gminy Brzuze przystąpiło 47 osób. Wszyscy uczestnicy finału gminnego otrzymali dyplomy i nagrody, których zakup sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Gminy Brzuze.

image
Start > Strona główna > XI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości