Facebook

Konferencja przyrodnicza „Przyroda gminy Brzuze”

Ukazała się kolejna publikacja dotycząca naszej gminy. Albumowe wydanie pod tytułem „Przyroda gminy Brzuze i okolic” zaprezentowane zostało we wtorek 22 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem. Wydawnictwo ilustrowane jest fotografiami wykonanymi przez mieszkańców i pracowników gminy, a autor tekstu i koncepcji książki, wójt Jan Koprowski, przedstawił w nim również m.in. aspekty ochrony krajobrazu rolniczego oraz potencjalnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Zawarte w publikacji materiały są wynikiem wieloletnich badań i obserwacji terenowych oraz starań podejmowanych przez samorząd gminy. Stanowią jeden z etapów w opracowaniu lokalnej strategii promocji i ochrony przyrody oraz część działań z zakresu edukacji ekologicznej. Szata graficzna książki wyróżnia się dzięki zdjęciom wykonanym w miejscowościach gminy Brzuze i przekazanym na jej rzecz przez fotografików przyrody: Jana Koprowskiego, Agnieszki Krauza, Pawła Osińskiego, Dariusza Pawlaka, Michała Przybylskiego, Sławomira Stawskiego i Mirosława Zabłockiego.

W trakcie konferencji przyrodniczej prezentującej książkę, dr Zbigniew Brenda wystąpił z prelekcją pt.  „Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym”, zaś dr inż. Jan Koprowski w referacie pt. „Przyrodnicze podstawy rozwoju gminy Brzuze” nawiązał do bogactwa przyrodniczego i kulturowego naszej gminy.

- Wydanie książki o przyrodzie gminy było pracochłonnym przedsięwzięciem. Dziękuję wszystkim współpracownikom za zaangażowanie i pomoc, a fotografikom za przekazanie zdjęć do publikacji. Wszystkim czytelnikom życzę miłej i pożytecznej lektury książki, która ma na celu ukazanie wyróżniających cech krajobrazu i środowiska przyrodniczo-kulturowego, które są naszym dziedzictwem i powinny być powodem dumy i ochrony piękna i różnorodności – powiedział wójt Jan Koprowski.

Wśród zgromadzonych gości był również Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, który dziękując za zaproszenie pogratulował Gminie Brzuze inicjatywy spotkania oraz docenił podjęte działania na rzecz ochrony środowiska. Zwrócił uwagę na niezwykłe walory krajobrazowe m.in. zadrzewienia śródpolne i cieki wodne oraz wspaniałe ukształtowanie terenu, równoważące i rekompensujące małą lesistość gminy.

Konferencję, którą prowadziła Danuta Wiśniewska wzbogacił program artystyczny pt. „Pracowite pszczółki”, zaprezentowany przez dzieci z oddziału zerowego Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.

Książka została wydana przez Gminę Brzuze przy wykorzystaniu środków własnych oraz dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jej dystrybucja odbywać się będzie w ramach prowadzonej w gminie edukacji ekologicznej. Dostępna będzie również w bibliotekach.

image
Start > Strona główna > Konferencja przyrodnicza „Przyroda gminy Brzuze”
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości