Facebook

Nowe inwestycje drogowe

25 maja 2016 roku Gmina Brzuze podpisała umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 12023C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ma na celu poprawę standardu przejazdu na odcinku 0,865 kilometra łączącego miejscowości Łączonek i Ostrowite z drogą powiatową nr 2204C. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” PROW na lata 2014 – 2020.

Start > Inwestycje > Nowe inwestycje drogowe
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości