Facebook

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze

Urząd Gminy Brzuze przygotował projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 w ramach konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Program powstał na podstawie przeprowadzonej diagnozy, która służyła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszary te cechowały się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym potencjałem rozwojowym. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wskazanie obszaru rewitalizacji
w gminie Brzuze, który obejmuje miejscowości Brzuze, Ostrowite i Ugoszcz. Wójt Gminy Brzuze serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych  do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje przeprowadzone będą od 17.10.2017 r. do 24.10.2017 r. w formie:

1. zbierania uwag, opinii i wniosków w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć  drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze.
2. spotkania z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag, opinii i wniosków do projektu Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Brzuze na lata 2017-2023, które odbędzie się 19.10.2017 r. o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzuzem.

Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:
- w Urzędzie Gminy Brzuze, pok. Nr 1,  w godzinach pracy urzędu,
- na stronie internetowej Gminy Brzuze.

- Plakat informacyjny
- Formularz zgłaszania uwag
- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023

Start > Strona główna > Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości