Facebook

Konsultacje programu rewitalizacji

Pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Programem Rewitalizacji dla Gminy Brzuze odbyło się 18 sierpnia 2017 r. w świetlicy w Brzuzem. Podczas warsztatów zaprezentowano informacje wprowadzające do programu rewitalizacji, omówiono specyfikę gminy, jej najważniejsze problemy i dokonano analizy zasobów dla obszarów proponowanych do przeprowadzenia odnowy. Spotkanie, w którym aktywnie uczestniczyli mieszkańcy, radni, sołtysi, przedsiębiorcy oraz pracownicy samorządowi stanowiło pierwszy krok, który rozpoczął proces rewitalizacji w miejscowościach naszej gminy.
Kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad programem miało miejsce we wtorek, 12 września 2017 r. i odbyło się w urzędzie gminy. Omówiono propozycje granic obszarów, na którym występują zagrożenia oraz proponowanego obszaru rewitalizacji, przedstawiono analizę SWOT oraz wyniki przeprowadzonej ankiety.  Ważnym punktem spotkania było także omówienie zgłoszonych propozycji działań na rewitalizowanych obszarach.
Wypracowany w wyniku konsultacji projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze zostanie przedstawiony zainteresowanym stronom w celu zgłoszenia uwag, opinii oraz propozycji dotyczących założeń do proponowanego projektu.

Start > Strona główna > Konsultacje programu rewitalizacji
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości