Facebook

Tabliczki numeracyjne na posesjach

Uprzejmie przypominamy właścicielom oraz władającym nieruchomościami o obowiązku umieszczenia tabliczek z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku. Właściciele domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, które nie posiadają nadanego numeru porządkowego, proszeni są o umieszczenie w widocznym miejscu numeru ewidencyjnego działki.
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym lub numerem ewidencyjnym działki nie tylko usprawnia odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Brzuze ale również pozwoli na sprawny dojazd odpowiednich służb.
Wskazany powyżej obowiązek wynika również z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

Start > Strona główna > Tabliczki numeracyjne na posesjach
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości