Facebook

Aktywne soboty w sołectwach

W sobotnie popołudnie, 26 sierpnia 2017 r., nasi mieszkańcy uczestniczyli w trzech sołeckich piknikach. Inicjatorami tych spotkań byli sołtysi oraz rady sołeckie wsi Piskorczyn, Radzynek oraz Kleszczyn, choć w ich przygotowanie równie aktywnie włączyli się także radni. Ta forma lokalnej integracji przyczynia się do budowania silnych, międzypokoleniowych więzi, pozwala poznać się oraz aktywnie spędzić wolny czas. Szczególne podziękowania za organizację należą się sołtysom: Zenonowi Cieszyńskiemu, Jerzemu Teklińskiemu i Sławomirowi Pawlakowi oraz radnym: Mariannie Przybylskiej i Sławomirowi Tomaszewskiemu.
Niezwykłą aktywnością wykazuje się również sołectwo Ugoszcz. Piknik rodzinny, pod patronatem wójta gminy, pn. Zakończenie wakacji zorganizowano dla mieszkańców gminy w sobotę, 26 sierpnia 2017 r. Sołtys oraz Rada Sołecka Ugoszcza zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, m.in. dmuchane zamki, trampoliny oraz ognisko dla dzieci, a największą popularnością cieszyła się zorganizowana loteria fantowa. Na zakończenie wszyscy bawili się na zabawie tanecznej.

image
Start > Strona główna > Aktywne soboty w sołectwach
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości