Facebook

Dofinansowania do nowych przedsięwzięć

11 lipca 2017 r. wójt Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnik Anny Szabat, podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy na dofinansowanie dwóch gminnych inwestycji infrastrukturalnych. 
Pierwsza z umów dotyczy dotacji do przebudowy drogi dojazdowej Kleszczyn-Małe Pole. Wsparcie na realizację etapu obejmującego 500-metrowy odcinek tej drogi pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, w ramach programu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo”.
Druga umowa reguluje przyznanie środków z dotacji, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w projekcie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja działań, związana jest głównie z budową nowych odcinków w Ostrowitem i Ugoszczu w latach 2017-2019. Pierwszy etap obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsiach: Ostrowite, Brzuze i Ugoszcz został zrealizowany przez gminę w latach 2012-2013.

image
Start > Inwestycje > Dofinansowania do nowych przedsięwzięć
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości