Facebook

Absolutorium za 2016 r. udzielone

Na sesji 21 czerwca 2017 r., Rada Gminy Brzuze rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wysłuchała przedstawionego przez wójta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Wójt Gminy Brzuze Jan Koprowski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r., a uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 12 obecnych na posiedzeniu radnych.
Wójt gminy podziękował radnym, sołtysom, pracownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu gminy za współpracę, pomoc i zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.

image
Start > Strona główna > Absolutorium za 2016 r. udzielone
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości