Facebook

Dotacja na rewitalizację Gminy Brzuze

30 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy między województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego a Gminą Brzuze reprezentowaną przez wójta Jana Koprowskiego i skarbnik Annę Szabat. Na podstawie zapisów umowy Gmina Brzuze otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu planów rewitalizacji realizowanych przez gminy z województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki opracowaniu programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze, nasz samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 32.171,90 zł, stanowiące 90% kosztów projektu o łącznej wartości 35.746,56 zł. Wypracowany dokument umożliwi Gminie Brzuze dalsze ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców gminy.

Start > Strona główna > Dotacja na rewitalizację Gminy Brzuze
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości