Facebook

Rozpoczęły się drogowe inwestycje

W czwartek, 18.05.2017 r. wójt Gminy Brzuze oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna podpisali umowę związaną z „Przebudową drogi gminnej nr 120203C Łączonek - Ostrowite od km 0+000 do km 0+865”. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, obejmującego poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 15.09.2017 r.

image
Start > Inwestycje > Rozpoczęły się drogowe inwestycje
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości