Facebook

Konferencja i prezentacja książki Stowarzyszenia Dobrzyniacy

10 maja 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyła się konferencja pn. „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”, w trakcie której referaty wygłosili dr Maria Palińska, mgr Krystyna Pawłowska, dr Zbigniew Brenda oraz dr inż. Jan Koprowski – prezes Stowarzyszenia Dobrzyniacy i jednocześnie wójt gminy Brzuze. Prelegenci przedstawili zebranym tematykę ochrony krajobrazu, wpływu przestrzeni publicznej na jakość życia, a także sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na ziemi dobrzyńskiej. Jan Koprowski wygłosił referat o tożsamości krajobrazu ziemi dobrzyńskiej i zaprezentował wydaną przez Dobrzyniaków książkę pt. „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”. Publikacja, której jest autorem zawiera naukową analizę procesów kształtujących krajobraz, odniesienie do konieczności ochrony odrębności i specyfiki regionu, mapy, tabele oraz ponad 500 zdjęć. Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy i Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej we współpracy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zgromadziła wielu gości, m.in. wójtów, burmistrzów, sekretarzy gmin, przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji oraz radnych gminnych i powiatowych, sołtysów i mieszkańców ziemi dobrzyńskiej.
Konferencję objęli patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Publikacja dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.

image
Start > Strona główna > Konferencja i prezentacja książki Stowarzyszenia Dobrzyniacy
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości