Facebook

Walne zebrania w OSP

Marzec to miesiąc, w którym członkowie ochotniczych straży pożarnych najczęściej podsumowują swoją roczną działalność. Podczas walnych spotkań strażacy przedstawiają sprawozdanie z wykonanej działalności za ostatni rok a także plan pracy na kolejny okres, często w tych zebraniach uczestniczą również: wójt, komendant gminny oraz radni i sołtysi.
W sobotę, 4 marca  odbyło się spotkanie strażaków z OSP Giżynek, jednostki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 9 marca 2017 r. walne odbyło się w Dobrem. Strażacy z jednostek w Dobrem i Giżynku wyjeżdżają w naszej gminie do działań ratowniczych. Strażacy z Okonina i Trąbina swoje spotkania odbyli 11 marca.

Start > Strona główna > Walne zebrania w OSP
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości