Facebook

Nieodpłatne nabycie gruntów

24 października Gmina Brzuze otrzymała nieodpłatnie grunty w Gulbinach i Kleszczynie o łącznej powierzchni 0,0429 ha. Właściciele przekazali działki na poszerzenie lokalnych dróg. Akty notarialne dotyczące nabycia sześciu działek podpisał wójt Jan Koprowski.
Od wielu lat nasz samorząd realizuje plan budowy sieci dróg gminnych, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł. Dzięki temu poprawia się płynność ruchu, bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Kontynuacja programu możliwa jest również dzięki życzliwości i przychylności mieszkańców, którzy najczęściej przekazują swoje działki w formie darowizny.

Start > Inwestycje > Nieodpłatne nabycie gruntów
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości