Facebook

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym pn. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu” na rok 2012, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do osób, które:

- są zameldowane na terenie gminy Brzuze
- są długotrwale bezrobotne
- pozostają w trudnej sytuacji finansowej.

Udział w projekcie pozwoli na:

- ukończenie wybranych kursów zawodowych
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych
- podniesienie aspiracji życiowych i kompetencji społecznych
- zapoznanie się z obecnym rynkiem pracy.

Zgłoszeń do udziału w projekcie należy dokonywać w GOPS Brzuze, w terminie do 20 stycznie 2012 roku – w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzuze.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Start > Strona główna > Ogłoszenie o naborze
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości