Facebook

Program „RODZINA 500+”

Rodzina 500+

Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195), że od dnia 29 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzuzem oraz na stronie internetowej gminy będą dostępne druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie w/w wniosków wraz z odpowiednimi załącznikami w siedzibie GOPS.

Wójt Gminy Brzuze
Jan Koprowski

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
- oświadczenie członka rodziny o dochodach
- oświadczenie członka rodziny o zryczałtowanym podatku dochodowym
- oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

Start > Strona główna > Program „RODZINA 500+”
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości