Facebook

Modernizacja sieci wodociągowej

Zakończył się, prowadzony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem, pierwszy etap modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite na odcinku od szosy w kierunku Trąbina w stronę wsi. Celem prac jest ujednolicenie ciśnienia wody w części wsi oraz zapewnienie alternatywnego rozwiązania dla istniejącej sieci z azbestu.

image

Start > Inwestycje > Modernizacja sieci wodociągowej
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości