Facebook

Kontynuacja doposażenia oddziałów przedszkolnych

16 października 2015 roku został rozstrzygnięty przetarg na II etap doposażenia oddziałów przedszkolnych w gminie Brzuze, w wyniku którego wzbogacone zostaną place zabaw przy szkołach podstawowych w Radzynku, Trąbinie i Ugoszczu. Zadanie składa się z dwóch części. Do realizacji części pierwszej pod nazwą „Organizacja placu zabaw”, przystąpiło siedmiu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia. Do części drugiej pod nazwą „Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń” przystąpiło dwóch oferentów. W tym przypadku wykonawcą wybrana została firma PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia.

Start > Inwestycje > Kontynuacja doposażenia oddziałów przedszkolnych
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości