Facebook

Rozstrzygnięcie w sprawie azbestu

Pierwszego czerwca 2015 roku rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2015". Wybrana została najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.

Start > Inwestycje > Rozstrzygnięcie w sprawie azbestu
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości