Facebook

Prowadzenie szkół należy do najważniejszych zadań gminy Brzuze. Samorząd gminy wspólnie z rodzicami i szkołami zabiega o jak najlepsze warunki nauczania.

Baza

Mimo zmniejszającej się liczby uczniów oraz malejącej subwencji oświatowej sieć szkół na terenie gminy jest utrzymywana. Nie ma też niebezpieczeństwa zwalniania nauczycieli - w ostatnich latach odnotowaliśmy nawet w naszych placówkach zatrudnianie młodych absolwentów. Na terenie gminy istnieją cztery szkoły podstawowe (Ostrowite, Radzynek, Trąbin, Ugoszcz) gimnazjum (Ostrowite) i jedno przedszkole samorządowe (Ostrowite). We wszystkich placówkach oświatowych prowadzone były remonty, a także działalność inwestycyjna. Do najważniejszych zadań, jakie w ostatnich latach zrealizowano w placówkach oświatowych należą:

- modernizacja gimnazjum w Ostrowitem (wymiana okien, drzwi, docieplenie całego budynku wraz z elewacją, wymiana kotłowni, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, remonty klas, sali gimnastycznej, szatni, kuchni, dachów, poprawa estetyki otoczenia budynków, zakup nowych urządzeń do kuchni, Internet, pracownie komputerowe, pomoce dydaktyczne, instalacja alarmowa, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, utwardzenie placu kostką brukową)

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Ugoszczu (docieplenie całego budynku wraz z elewacją, docieplenie dachu, wymiana drzwi, posadzek, instalacji elektrycznej, Internet, pracownie komputerowe, pomoce dydaktyczne, instalacja alarmowa)
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Trąbinie (wymiana okien, instalacji elektrycznej i oświetlenia, docieplenie budynku, remonty wewnętrzne, doposażenie kuchni, Internet, pracownie komputerowe, pomoce dydaktyczne, instalacja alarmowa, ułożenie okładzin podłogowych na korytarzach i malowanie)

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Radzynku (remont kotłowni i węzła cieplnego, wymiana części okien i drzwi, modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia, a doposażenie stołówki, Internet, pracownie komputerowe, pomoce dydaktyczne, instalacja alarmowa, dokumentacja Sali gimnastycznej)

- modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowitem (wymiana i docieplenie dachu, remonty wewnętrzne wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, pracownie komputerowe, Internet, pomoce dydaktyczne, instalacja alarmowa, częściowa wymiana podłóg, izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem)

- dokończenie remontu przedszkola. W wyniku wszystkich wymienionych działań poprawie uległa estetyka i bezpieczeństwo obiektów, ponadto stały się ona bardziej energooszczędne, a nowe kotłownie w mniejszym stopniu niż stare zanieczyszczają środowisko. Uległy też poprawie warunki pracy uczniów i nauczycieli.

Nauka

We wszystkich szkołach i przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Szczególnie wspierana przez gminę jest działalność kulturalna, sportowa i krajoznawcza. Dodatkowo pracuje również logopeda i pedagog szkolny. Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych bibliotek, pracowni i sal gimnastycznych.

Dożywianie

Wszystkie chętne dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu spożywają obiad przygotowywany w stołówkach szkolnych, które są sukcesywnie doposażane w odpowiedni sprzęt.

Dowożenie

Do szkół przewożą uczniów dwa gminne autobusy szkolne. Łącznie przewozi się do "zerówek", szkół podstawowych i gimnazjum 339 dzieci.

Wypoczynek

Dzieci korzystają z różnych form wypoczynku w okresie letnim i zimowym. Gmina Brzuze od wielu lat obejmuje opieką dzieci i młodzież. Wypoczynek letni organizowany jest w formie "zielonych wakacji". Ponadto organizowane są ferie zimowe, podczas których uczestnicy czynnie wypoczywają, bawią się i uczą.

W szkołach podstawowych w Ostrowitem i Radzynku działają świetlice wsparcia dziennego, w których dzieci mogą uczyć się, bawić, a także korzystać z pomocy pedagoga w zakresie profilaktyki społecznej.

Placówki

Gmina Brzuze prowadzi następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa w Ostrowitem,
- Szkoła Podstawowa w Radzynku,
- Szkoła Podstawowa w Trąbinie,
- Szkoła Podstawowa w Ugoszczu,

Nadzór

Nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Start > Oświata w gminie
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości