Facebook

Dalszy remont domu kultury w Ostrowitem

24 lutego 2015 roku podpisana została umowa pomiędzy gminą Brzuze, a firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem". Przeprowadzone prace będą kolejnym etapem remontu obiektu. Wykonawca wyłoniony został w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Start > Inwestycje > Dalszy remont domu kultury w Ostrowitem
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości