Facebook

Prace remontowe w Ostrowitem

Kontynuowane są prace remontowe w domu kultury w Ostrowitem, polegające na wydzieleniu zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku domu kultury w Ostrowitem. Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Remonty prowadzone są także na kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Ostrowitem.

image

Start > Inwestycje > Prace remontowe w Ostrowitem
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 1000 gości