Facebook

Startowa

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu

W niedzielę 13 października br. odbyły się wybory parlamentarne. Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników głosowania w poszczególnych obwodach w gminie Brzuze.

image

Komunikat GZGK w Brzuzem

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej, we wtorek 22 października 2019 r. w miejscowościach Giżynek i Okonin od godz. 10:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Drugie miejsce dla żaków Pojezierza Brzuze

Drużyna żaków (7-8 lat) Gminnej Akademii Piłkarskiej Pojezierze Brzuze uczestniczyła w wyjazdowym turnieju, który odbył się 13 października 2019 r. w Golubiu-Dobrzyniu. W zawodach rozegranych w systemie „każdy z każdym” udział wzięło pięć drużyn. Zespół naszych młodych piłkarzy zajął drugie miejsce wśród pięciu występujących drużyn.

Skład drużyny żaków:
Miłosz Wilczyński (4 bramki)
Rafał Kwiatkowski (4 bramki)
Jakub Orzechowski (4 bramki)
Tymon Głowacki
Filip Marcinkowski (bramkarz)
Ksawery Sompoliński (1 bramka)
Kacper Bartyzel
Wojtek Rumiński
Karolina Boniecka
Szymon Adamowski
Jakub Tomaszewski

image

Informacja KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Po spotkaniu z organizacjami społecznymi

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok działającymi na terenie gminy Brzuze. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu rocznego programu na stronie internetowej Gminy Brzuze www.brzuze.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brzuze.pl oraz przyjmowania pisemnych opinii, zgłaszania uwag i propozycji na udostępnionym formularzu konsultacyjnym. 10 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubu sportowego, klubu seniora, ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich w celu omówienia kwestii związanych ze współpracą w roku 2020. W okresie trwania konsultacji do referatu kultury, promocji i  sportu w Urzędzie Gminy w Brzuzem nie  wpłynęła żadna uwaga ze strony zainteresowanych podmiotów.

image
Więcej artykułów…
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości